Home

Stichting Greening Earth

Greening Earth is van mening dat duurzame armoedebestrijding in rurale gebieden hand in hand dient te gaan met het herstel van gedegradeerde landschappen en duurzame landbouw. Daarom worden ontwikkelingsprojecten geïnitieerd en gesteund die uitgevoerd worden in gebieden waar de natuur zwaar te lijden heeft gehad onder erosie, houtkap, continu begrazing en dergelijke. Hierdoor is de vruchtbaarheid van de grond aangetast en is het moeilijk gewassen hierop te telen.

Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken. Er dienen bomen en struiken te worden geplant om verdere verschraling tegen te gaan. De landbouw dient duurzaam en natuurvriendelijk te worden opgezet. Dit leidt tot vruchtbare grond, toenemende vegetatie en meer opbrengsten voor de boeren, zodat zij uit de armoede kunnen komen. Op deze manier ontstaat een ‘virtueuse cirkel’.

Missie en visie